web

web
Cliqueu per accedir a la web

Projecte europeu "Leonardo" de la pedra seca. Anglaterra març 2013

Aquest 2013 hem completat el projecte Leonardo amb les visites a Cumbria, Anglaterra, i a Arnasco, Italia i finalment per completar el projecte l'última trobada a Andalusia aquest octubre. Molts professionals, mestres margers i picapedrers, estudiants, estudiosos, aficionats... molta gent que ha col.laborat amb aquest projecte per mirar de potenciar, revaloritzar i posar les bases per una formació de l'ofici a nivell europeu. En aquestes fotos veiem la visita al corral fet per Andy Goldsworthy a Cumbria i també veiem fotos durant les jornades d'examens per obtenir algun dels quatre nivells que fan la DSWA. En aquesta ocasió hi havia candidats a totes quatre categories. Molts van passar el test i d'altres van ser "catejats"... A la branca Cumbriana de la DSWA (dry stone walling asociation) tenen una mica d'exposició de diferents tipus de murs existents al llarg de tot el Regne Unit...

La Feixa, campus experimental

De La Feixa
Es tracta d'un model de cobert amb un sistema per a la captació d'aigua de pluja capaç d'emmagatzemar 3.000litres d'aigua en tres dipòsits de mil litres. Aquesta raconera de fang està construïda amb la tècnica d'adobe "cob", amb el fang humit, a diferència de la tècnica de la tàpia...
El fang de color cru és de Sant Bartomeu del Grau i el fang de color vermellós és fet amb l'argila de Les Guilleries.

La Feixa proposa aquest model de cabana amb materials reciclats per a horts que no disposin d'aigua corrent.
La Feixa Campus Experimental
Cliqueu la foto per veure'n tota la documentació fotogràfica