web

web
Cliqueu per accedir a la web

Rehabilitació d'una paret de calç

La feina amb la calç està relacionada amb la pedra seca bàsicament perquè ambdues feines depenen de la mateixa matèria prima, la pedra calcària (encara que com ja sabem la pedra seca es fa amb tota mena de pedres). Després del procés de fabricació de la calç, que té varies fases i que per aquest tipus de calç natural té un procés de durada de dos anys fins a l'obtenció d'aquesta calç blanca natural. En un pati típic de les cases de poble de la província de Tarragona estem fent una feina de rehabilitació de tot aquest pati interior força deteriorat pel pas del temps... Feines de sanejament i posterior encalat amb paleta i amb cura, tot mantenint les formes i ondulacions d'aquesta paret feta amb pedres i argila. La calç prové de l'empresa "Com~Cal", amb seu a Santa Perpètua de la Mogoda i és de qualitat garantida i segueix els procesos naturals per a l'obtenció final d'aquest material. Vegeu en les fotos l'avanç del procés de rehabilitació que es fa en tres fases diferents que són: el sanejament de la paret, l'aplicació de la calç natural, i el toc final on afinem l'encalat.

La Feixa, campus experimental

De La Feixa
Es tracta d'un model de cobert amb un sistema per a la captació d'aigua de pluja capaç d'emmagatzemar 3.000litres d'aigua en tres dipòsits de mil litres. Aquesta raconera de fang està construïda amb la tècnica d'adobe "cob", amb el fang humit, a diferència de la tècnica de la tàpia...
El fang de color cru és de Sant Bartomeu del Grau i el fang de color vermellós és fet amb l'argila de Les Guilleries.

La Feixa proposa aquest model de cabana amb materials reciclats per a horts que no disposin d'aigua corrent.
La Feixa Campus Experimental
Cliqueu la foto per veure'n tota la documentació fotogràfica